Refund policy

Nid ydym yn derbyn cwrw yn ôl gan mai cynnyrch bwyd ydyw.

Os oes unrhyw broblemau gyda'ch archeb, mae'n ofynnol i chi roi gwybod i ni cyn gynted ac y mae'n eich cyrraedd drwy eBostio post@bragdylleu.cymru ac fe wnawn ein gorau i helpu.