Terms of service

Mae’n rhaid i chi fod yn 18 mlwydd oed neu’n hŷn i brynu alcohol i chi eich hun neu i rywun arall yn y Deyrnas Unedig. Os ydych yn prynu i rywun arall, mae’n rhaid iddyn nhw fod yn 18 mlwydd oed neu’n hŷn hefyd.

Drwy ddefnyddio’r siop ar-lein yma ac archebu gyda ni ar-lein, rydych yn cadarnhau eich bod yn 18 mlwydd oed neu’n hŷn.

Mae’n rhaid i bob archeb gael ei dderbyn gan berson sy’n 18 mlwydd oed neu’n hŷn.

Os, wrth ddanfon, bod unrhyw amheuaeth am oed y derbynnydd, bydd gofyn iddynt darparu ffurf dilys o ID. Rydym yn cadw’r hawl i wrthod danfon a chanslo’r archeb os oes unrhyw amheuaeth am oedran a hunaniaeth y derbynnydd.